Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Πυλαία, Θεσσαλονίκη 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310 984585